Wijkraad Willemskwartier Nijmegen
Algemene Ledenvergadering Wijkraad

Op maandag 22 februari 2010 was er de algemene ledenvergadering van Vereniging Wijkraad Willemskwartier. De opkomst was mager maar de discussies waren des te feller.
Gerrie Looman is herkozen als voorzitter, Ferry Blüm als secretaris en Dirk-Jan Burgersdijk als penningmeester. Gewoon bestuurslid Zeki Dengiz was niet herkiesbaar, omdat hij niet meer in het Willemskwartier woont. Als nieuw lid voor het bestuur werd Jamaa Himi gekozen.
Onderwerp van bespreking waren o.a. het Jaarverslag 2009 en de Balans 2005-2010.

Wijkraad Willemskwartier bestaat alweer bijna vijf jaar. Dat was reden om eens wat zaken op een rij te zetten. Het zijn flink wat pagina's maar misschien wel de moeite waard om te lezen. Veel aandacht wordt besteed aan het nieuwe VZH (Voorzieningenhart).
Verder heeft het bestuur aangegeven dat er het komende jaar flink wordt nagedacht over hoe het verder moet met de wijkraad. En er is flink gediscussieerd over het Cruyff-court: wel of niet naar het Willemskwartier. Op 24 februari is tijdens de informatie-avond in De Driesprong duidelijk geworden dat het College van B&W eind maart, begin april een beslissing neemt.
In die tussentijd kunnen mensen nog wel even snel lid worden.

Daar heb je niet meer dan dit digitaal aanmeldingsformulier voor nodig.

U ontvangt dan de Nieuwsbrief voor het Willemskwartier vanzelf bij u in de bus. Het lidmaatschap is gratis.

nieuwsbrief oktober 2010
nieuwsbrief juli 2010
nieuwsbrief mei 2010
nieuwsbrief maart 2010
nieuwsbrief februari 2010

2009
2008
2007
2006

Nieuwsbrief 3-7
Nieuwsbrief 3-6
Nieuwsbrief 3-5

Nieuwsbrief 3-4
Nieuwsbrief 3-3
Nieuwsbrief 3-2

Rectificatie: 3-1
Nieuwsbrief 3-1Nieuwsbrief 2-13

Nieuwsbrief 2-12
Nieuwsbrief 2-10

Nieuwsbrief 2-09
Nieuwsbrief 2-08 Nieuwsbrief 2-07

Nieuwsbrief 2-06
Nieuwsbrief 2-05Nieuwsbrief 2-4
Nieuwsbrief 2-3
Nieuwsbrief 2-2
Nieuwsbrief 2-1
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 11
N
ieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 09

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6


Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1

De Wijkraad van het Willemskwartier Nijmegen zet zich actief in voor het welzijn en welslagen van bewoners, organisaties, verenigingen, clubs, stichtingen en overige activiteiten binnen het Willemskwartier.
Belangrijke thema's voor de Wijkraad zijn momenteel de sloop en nieuwbouw in het hele Willemskwartier, en de centralisering van alle buurtgerichte activiteiten in het nieuw te bouwen Voorzieningenhart (VZH).WORD
GRATIS LID digitaal.
Of vul op de wijkpost (Willemsweg 211) het aanmeldformulier in

Balans 2005-2010

Jaarverslag van de wijkraad 2009

Jaarverslag van de wijkraad 2008

Beurt aan de Buurt-verslag oktober 2007 Jaarverslag van de wijkraad 2006-2007

e-mailadres van de Wijkraad: wijkraadwillemskwartier@gmail.com
06-14028364

Alle publicaties Willemskwartier:

NIEUWSBRIEF
Wijkraad Willemskwartier

opweg
NIEUWSBRIEF
van Portaal
krooniek

NIEUWSBRIEF
Groot Nijeveld & Willemijntje

(naar de website van het Willemskwartier: klik hier.)


ondertekenen convenant Portaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010:
zie

Balans 2005-2010

2009

24 september

De Wijkraad gaat met de gemeente bij Portaal pleiten voor uitvoering van de helft van Fase 2 (koop- en huurwoningen, ViaTaal) en tegen de voorgenomen sloop van Fase 3 (die in januari 2010 zou moeten starten).

20 september

65 jaar geleden is het Willemskwartier bevrijd (operatie Market Garden, 1944). De wijkraad organiseerde een herdenking op de Willemsweg. Beatrix en Philip kwamen niet, maar de wijkbewoners wel.

16 september

Het Voorzieningenhart gaat gebouwd worden door bouwbedrijf Giesbers uit Wijchen, de laagste aanbieder. Een dezer dagen zal men beginnen en krijgen omwonenden een brief met uitleg over de eerste werkzaamheden.

14 september

Er gebeurt niets op het sloopterrein aan de Brederostraat-Noord (Fase 2). Portaal bouwt er geen enkele woning omdat er eerst minstens 60 procent van de koopwoningen verkocht moet zijn. Dus komen er ook geen huurwoningen.
Wel slopen, niet bouwen. Dat was niet de afspraak! De Wijkraad zal dit Portaal duidelijk meedelen.
Overigens wil Portaal weer verder gaan met slopen (Fase 3). Dit vindt de Wijkraad onverteerbaar.

12 september 2009

Kennismakingsfeest voor bewoners van Brederostraat-Zuid, georganiseerd door de vereniging van kopers.

10 september 2009

Tweede bezichtiging door de toekomstige bewoners van Brederostraat-Zuid.

15 juli 2009

Herinrichting Brederostraat-Zuid: een ruime meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor een pleintje met speeltoestellen voor kinderen tot zes jaar.

11 juli

Rifki Holla en Rochelle van den Broek, ondernemende pubers in onze wijk, organiseerden in speeltuin Het Genestetje een voetbaltoernooi voor de kinderen.

10 juli 2009

Plotseling kwam de gemeente met een nieuw plan. De Wijkraad vertegenwoordigt weliswaar alle wijkbewoners, maar het leek de gemeente beter ook nog eens een bewonerspanel op te richten. Dit om van ándere wijkbewoners (?) ook eens te horen wat zij er van vinden. Gesprekken met bewoners hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Tandem, gemeente, Portaal en: de Wijkraad. Wij houden u op de hoogte, de eerste bijeenkomst van dit bewonerspanel zal in 2010 plaatsvinden.

7 juli 2009

Het kunstwerk van Imane Chifri dat bij het nieuwe Voorzieningenhart zal worden gerealiseerd zal mogelijk niet door Jac Splinter worden vervaardigd. Ineens doen nóg twee kunstenaars mee. De gemeente deelde niet mee waarom.

28 juni 2009

Techno-Consult heeft alle oude woningen in de wijk bekeken op hun gemiddelde kwaliteit. Na de zomer zijn de resultaten van het onderzoek bekend, Portaal gaat dan de mogelijkheden die er zijn doorrekenen en een tactisch plan maken voor de toekomst. Dit betekent dat bewoners in beginsel eind van dit jaar bericht krijgen. Overigens wijkt de kwaliteit van deze woningen niet af van wat er al bekend was.

24 juni

Eerste bezichtiging van de nieuwe huizen aan de Brederostraat-Zuid.

14 juni

De jaarlijkse Trots op de Wijk-dag op de Willemsweg!

8 juni 2009

Bewonersavond herinrichting Openbare Ruimte rondom het nieuwe Voorzieningenhart (VZH).
Verrassing: ineens moeten er veel meer parkeerplaatsen komen dan er nu zijn (dat hadden de omwonenden al lang gezien...), en in de herinrichting van het Willemspleintje zit een haakse bocht getekend (handig voor de bussen...). Wij blijven vertrouwen houden in de vooruitziende blik van onze gemeente.
O ja, de Willemsweg wordt ook aangepakt: voorzien van nieuw wegdek, en van optisch snelheidsremmende voorzieningen.

17 mei 2009

Multiculturele dag, mét wijkbewoners en de school.

11 februari

Op deze datum vond er een wijkoverleg plaats, tussen de Wijkraad, gemeente en Portaal. Deze keer was Tandem er ook bij, in de persoon van opbouwwerker Wil Derks. Hij gaat in opdracht van de gemeente een soort bewonerspanel organiseren zodat de gemeente rechtstreeks van de bewoners (en niet via de Wijkraad) hoort wat er in de wijk speelt.

29 januari

Wijkraad Willemskwartier had zich teruggetrokken uit het gebruikersoverleg. Reden: de ivloed van de wijkbewoners in dit overleg  was té minimaal en overleg werd té vaak buiten de Wijkraad om gevoerd.

  Maar geluiden van bewoners, en goed overleg  (de Wijkraad  bestaat immers uit de bewoners van het Willemskwartier) deden de Wijkraad besluiten in het VZH-overlegproces mee te blijven doen.

11 januari

De Wijkraad en de woningen op de Brederostraat: filmpje Fase 1 en filmpje Fase 2.

2 januari

Wijkraad Willemskwartier heeft zich teruggetrokken uit het gebruikersoverleg over het VoorZieningenHart. Gebleken is dat de mogelijkheden voor de vertegenwoordiging van de wijkbewoners om de besluitvorming te beïnvloeden minimaal is. Daarnaast blijken voor bewoners belangrijke beslissingen, zoals over het aantal ingangen, buiten het overleg om besloten te kunnen worden.

Lees meer hierover in de Nieuwsbrief van januari 2009:
Januari-nieuwsbrief van de Wijkraad.

De Wijkraad volgt wél de stappen van de gemeente in de verdere uitvoering van de oorspronkelijke plannen, het VITRI-rapport, waarin alle bewonersgroepen die gebruik gaan maken van het VZH hun gebruikerswensen kenbaar hebben gemaakt.

-------------------------------------------------------

2008

december

Op de ledenvergadering de brief waarin de school meldt dat de getekende ingang onveilig gevonden wordt. Ondanks een teruglopend aantal leerlingen wil de school er een ingang extra bij. Deze terugloop is een zorg voor de Wijkraad en al enkele keren heeft de Wijkraad dit onderwerp bij de directie van de school aangekaart.

24 november

De ledenvergadering van de Wijkraad leidt tot de opdracht van bewoners aan het bestuur: we willen dat gemaakte afspraken door gemeente en alle andere betrokkenen worden nageleefd (daar heb je die afspraken ook voor gemaakt, nietwaar). Simpelweg dus: één ingang.

18 november

De wijkagent ondernam actie en onderzocht begin november 2008 hoe het zit met de overlast op de hele Genestetlaan. Er zijn groepen jongeren die vooral tot 's-avonds laat overlast veroorzaken. Er zijn echter ook groepen jongeren die géén last veroorzaken! En hou die maar es uit elkaar, probeer de ene groep maar eens aan te spreken op slecht gedrag en de andere groep te belonen om hun goede inzet (met hun voetbalplek en met hun nieuwe hangplek).

"Op het voormalige Hermes-terrein is een hangplek voor jongeren ingericht en er is afgesproken dat zij zich daar 's avonds mogen bevinden, als zij zich redelijk rustig houden. Als jongeren zich in de Genestetlaan op andere plekken ophouden, worden zij verwezen naar hun hangplek. Alle geconstateerde overlast en vernielingen worden onmiddellijk beboet." Aldus wijkmanager Jan Bannink, in zijn brief aan de bewoners van de Genestetlaan, 18 november 2008.

17 november

Dan is de presentatie van het VZH in de Open Wijkschool: de architect heeft aanpassingen gemaakt en bewoners zijn er redelijk tevreden mee. Ontevredenheid over de opmerking van wijkmanager Jan Bannink als hij stelt dat er dus echt naar bewoners geluisterd wordt.

10 november

Wijkoverleg van Wijkraad, gemeente, Portaal: eindelijk is de politie aktief in de Genestelaan en hopelijk levert dat in samenwerking met alle partijen wat rust op. Portaal en gemeente vinden elkaar in de sloopperikelen aan de Brederostraat: de Wijkraad stelt voor om het Spieghelhofje vóór Oud-en Nieuw niet te slopen maar dicht te planken. Er is al vuurwerk genoeg rond die tijd...Overigens loopt de sloop gesmeerd, evenals de nieuwbouw. Een krantenartikel over de Wijkraad en het VZH in de Gelderlander is gemaakt zónder de Wijkraad te raadplegen. Op de website melden we hierover.
Oja, kredietcrisis: misschien beter dat Portaal wat méér huurwoningen realiseert? En de SSHN, die in de spoorkuil zou bouwen nádat het Doornroosjecomplex bij het station voltooid is (heeft al vertraging opgelopen) laat ook op zich wachten.

2 november 2008 (LAATSTE NIEUWS: GAAT NIET DOOR. WORDT NU 11 JANUARI)

Gemeente, Portaal en bewoners hebben een feest gepland om de twee voetbalplekken aan De Genestetlaan te openen, tevens om de nieuwbouw Dichtersplein en de omliggende straten in een feestelijk gebeuren te betrekken. Kom die zondag kijken en meedoen !

16 oktober 2008

Start sloop Schonckstraat (asbestverwijdering van de schuurtjes) en Brederostraat en later de Hofdijkstraat.
Start sloop peuterspeelzaal Willemijntje en het Spieghelhofje (DHD-gebouw) óók in oktober.
De gymzaal blijft nog een jaar staan.
Wat nu nog de Spieghelstraat heet, wordt in de toekomst een pleintje.
Wat nu de jeu de boules-baan aan de Schonckstraat is, wordt een nieuwe straat. We kunnen alvast gaan nadenken over nieuwe namen voor deze plekken!
Suggesties: "Het Mystieke Plein" "Het literair plein", "Frans Kustersstraat", "Pé Hawinkelsstraat".

En, tussen de twee blokken nieuwbouwwoningen aan de Bredero-en Hofdijkstraat legt men een nieuwe weg aan om bewoners met de auto achter de huizen te laten parkeren. Naam voor deze weg? Wij staan open voor suggesties.

De naam "Het Willemsplein" is al vergeven aan het nieuwe plein tegenover het Voorzieningenhart.

24 september 2008

Voorzieningenhart

Het VZH zou in oorsprong centraal gelegen zijn in de wijk, alle voorzieningen in de wijk huisvesten, één gezamenlijke ingang krijgen, en dan ook nog aan de Willemsweg. Alleen het eerste uitgangspunt maakt de gemeente waar.
Het lijkt erop dat de gemeente stap voor stap, en tegen de wensen van de bewoners in, steeds meer stukjes van het plan afknabbelt. Ondertussen doet de gemeente wel haar best om de bewoners te laten meedenken. Maar het lijkt erop dat men daar vervolgens niets mee doet.
De wijkmanager, Jan Bannink, formuleert de bovenstaande opmerking graag anders: "Gezamenlijk met alle toekomstige huurders, de wijkraad en bewoners probeert de architect alle wensen in het gebouw te verenigen. Dat is haar opdracht van de gemeente. Maar keuzen zijn onvermijdelijk omdat helaas niet alles kan. De wijkraad ziet er op toe, dat daarin de juiste keuzen worden gemaakt."

Een eervolle taak, overigens is het woord één ingang zelden in de notulen te vinden.

 

Sloop in het Willemskwartier

In juni bleek dat Portaal in Brederostraat-Noord twee nieuwbouw huurwoningen minder beschikbaar heeft. Er komen ook twee nieuwbouw koopwoningen minder. Die moeten ruimte geven aan het nieuwe pand van Viataal waar kinderen en jongeren die blind zijn of doof, of niet kunnen praten, in komen. In september hebben we hierover met de directie gepraat, directeur Kip: "De terugkeergarantie die geldt voor alle bewoners van sloopwoningen van alle vier de Fases (dus tot en met de Jan Luykenstraat) blijft verzekerd. Wanneer er minder nieuwe huurwoningen blijken te zijn dan het aantal bewoners dat naar het Willemskwartier wil terugkeren, zullen koopwoningen omgezet worden in huurwoningen. Dat gebeurt in Fase III (Ruusbroecstraat)".
Veel minder zeker is de toekomst. Zolang het aantal oudbouw woningen in het Willemskwartier groter is dan het aantal nieuwbouw woningen, kan Portaal zich gemakkelijk houden aan de gemeentelijke Wijkvisie. Die bepaalt dat er minimaal 40% huurwoningen in het Willemskwartier beschikbaar moeten blijven. Maar wat gebeurt er wanneer er de komende maanden plannen ontwikkeld worden om alle overige oudbouw ook te vervangen door nieuwbouw? Daar wilde de directie zich niet vastleggen op de toezegging dat die 40% huurwoningen die er dan zullen zijn, ook allemaal sociale huurwoningen zullen zijn en blijven, d.i. woningen dus met een huur beneden de huurtoeslaggrens. Wat het aantal sociale huurwoningen betreft houdt de directie vooralsnog graag de handen vrij om die ook in Hatert of Nijmegen-Noord te realiseren.
Voor de toekomst van het Willemskwartier kan dit betekenen dat de wijk een wijk van koopwoningen en dure huurhuizen wordt. De Willemskwartierder met een laag inkomen, moet dan uitwijken naar Hatert of Nijmegen-Noord.

25 augustus 2008

De aanleg van de portacabin op de nieuwe voetbalplek van de Genestetlaan begint met het het aanleggen van riolering, water en stroom. Niet dus: na plaatsing van de portacabin is een week later water en stroom aangesloten, een week daarna werd een metertje rioolbuis aangelegd, in een vers gegraven gat. Ondertussen is de situatie niet veranderd.

4 augustus 2008

Na de zomer zal de wijkagent (Marcel Rutten) vaker op straat te zien zijn. De zes wijkagenten van Midden-Zuid zullen elk tachtig procent van hun tijd buiten (dus in de wijk) aanwezig zijn. Marcel Rutten is niet alleen wijkagent van het Willemskwartier, maar ook van de Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolpingbuurt. Hij moet zijn tachtig procent over deze buurten verdelen. Dus: hoeveel uren zijn dat voor het Willemskwartier? Wij weten het niet.

7 juli

De sloop van de Ruusbroecstraat is uitgesteld tot maart 2010 (in plaats van zomer 2009). Reden: organisatieproblemen bij Portaal.

3 juli

De wijkmanager zei het zo: "In juni wordt het Peemankeetje gesloopt." Maar het staat er nog steeds.

2 juli

In de spoorkuil is de picknickwei verrijkt met een picknicktafel. We zouden zeggen: maak er gebruik van. Op de speelplek staat nu een bankje voor de ouders en opa's en oma's terwijl de (klein)kinderen kunnen ravotten. Op de hondenlosloopplek staat ook een bankje.

1 juli

De bewoners van de wijk informeren de architect van het Voorzieningenhart over hun wensen. Zij zijn verenigd in een nieuwe Klankbordgroep. Ze wensen: een huiskamersfeer, passend in de wijk enzovoort. In december wordt het definitieve ontwerp vastgesteld.

26 juni

Nu blijkt dat Portaal in de Brederostraat twee nieuwe huurwoningen minder beschikbaar heeft. De Wijkraad heeft hierover een brief naar de directie van Portaal geschreven.

25 juni

Feestelijke vrijwilligersavond op Groot Nijeveld: de open wijkschool maakte een feestelijke start met het werven van vrijwilligers voor activiteiten op school en in de wijk.

23 juni

De buurtpreventiemedewerkers blijven in elk geval actief tot eind 2008. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat ze toch niet opvallend genoeg aanwezig zijn. Wel is het goed dat ze er zijn.

22 juni

Trots op de wijk-dag weer een succes! Kijk elders op deze website.

18 juni

Portaal raadpleegt de bewoners van het appartementencomplex aan de Genestetlaan omtrent het inrichten van het binnenterrein.

16 juni

Architectenbureau Spring ontwerp het nieuwe Voorzieningenhart voor onze wijk (voorlopig ontwerp; definitief ontwerp in december). Ineens blijkt er ook een nieuw Willemsplein te zijn gepland; daar wist niemand wat van. Wat heeft dat voor consequenties voor het verkeer op de Willemsweg en de directe omgeving?

12 juni

Portaal gaat de wooncomplexen aan de Maerlantstraat en het Beetsplein beoordelen op sloop of renovatie. Het onderzoek naar de gewenste aanpak moet in december 2008 afgerond zijn.

4 juni

Winkels Willemsweg: jawel, een winkeliersvereniging. En tijdens de Trots op de Wijk-dag (22 juni) plaatst elke winkelier een kraam voor de deur.

2 juni

De ideeën van de bewoners voor herinrichting van de Jacob van Lennepplaats, en dan met name over de speelplek en het plein, worden vandaag aan de gemeente voorgelegd. De gemeente gaat meedenken, want de ideeën kunnen in deze vorm niet worden gehonoreerd.

31 mei

De Wijkraad was actief aanwezig op de FleurOp-dag in de Maerlantstraat, een van de Beurt aan de Buurt-projecten. Instanties waren in groten getale aanwezig, niet veel bewoners waren niet zo gemotiveerd.

21 mei

De Wijkraad sprak op de Politieke Avond van de gemeente Nijmegen haar teleurstelling uit over het helemaal niet betrokken zijn bij de prestatieovereenkomst tussen Portaal en de gemeente.

18 mei

Multiculturele Dag 2008: het is belangrijk dat verschillende culturen elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. En dat gebeurt elk jaar weer op de multiculturele dag van Groot Nijeveld. Zie je wel dat het kan: foto's!

23 april

We zijn hard aan het werk in en om de Spoorkuil: deze omgeving kan veiliger en mooier. De Wijkraad (de bewoners dus), de gemeente en BREED hebben gezamenlijk de handen in elkaar geslagen om dit gebied te verfraaien en toegankelijker te maken. De resultaten mogen ondertussen al worden gezien. Er is een speelplek gerealiseerd, een hondenlosloopplek, een bomenlaan, er zijn fruitbomen geplant en er is een picknick-wei.

7 april

In het kader van het inrichtingsplan Openbare Ruimte Dichtersplein krijgen verschillende straten in en om het Dichtersplein een opknapbeurt, zoals de Helmersstraat. De bewoners worden op de hoogte gehouden van de plannen en ontwikkelingen. Maar ze laten de gemeente duidelijk weten wat er wel en niet goed gaat. Zoals vanavond, maandag 7 april, in De Vrijbuiter, aanvang 19.30 uur.

17 maart

Brederostraat-Zuid (Fase 1): op Groot Nijeveld vindt de presentatie plaats van het definitieve plan voor de herinrichting van de openbare ruimte. Aanvang 19.30 uur. Een aantal details bleek voor verbetering vatbaar, met name om de levensloopbestendigheid in het Willemskwartier te verbeteren. Wij willen toch een nieuwe wijk, geschikt voor de toekomst!

Bewonersavond, met de Wijkraad

Bewoners bekijken het definitieve ontwerp Brederostraat-Zuid

15 maart

Bewoners, schoolkinderen, Wijkraad, politiek (SP), Open Wijkschool, gemeente en DAR trokken met maar liefst zes schoonmaakploegen de wijk in. Hier hebben we het bewijs van deze geslaagde samenwerking tussen al deze partijen, in de vorm van een diashow. Zie je wel dat het kan?

7 maart

De sloop van de Brederostraat-Zuid is achter de rug (diashow). Op de achtergrond is de volgende klus zichtbaar: de sloop van Brederostraat-Noord.

Brederostraat-Zuid is bijna helemaal gesloopt

3 maart

Portaal gaf op Groot Nijeveld een presentatie van het voorlopig ontwerp van de Fase 2-woningen. Er zijn maar liefst 17 verschillende woningtypen. Deze ontwerpen kunt u ook bekijken in de etalage van de Wijkpost.

23 februari

Op deze zaterdag konden wijkbewoners een kijkje gaan nemen in De Ster, het Voorzieningenhart van Lent om een indruk te krijgen hoe zo'n multifunctioneel VZH-gebouw er eigenlijk uitziet. Een tekstverslag van dit bezoek staat hier. Wij krijgen in het Willemskwartier namelijk ook een VZH, maar dan wel wat kleiner. En we hebben ook nog een diashow gemaakt van wat andere "voorzieningenharten", want hoe meer voorbeelden we hebben, hoe beter. Een rapportage van deze bezoeken vindt u hier.

16 februari

Brederostraat-Noord (Fase 2): halverwege maart vindt op Groot Nijeveld een vergadering plaats over het voorlopig ontwerp van de woningen. Hier komt ook een blokje woningen voor VIATAAL, evenals een blokje met twee beneden- en vier bovenwoningen.
Ruusbroeckstraat (Fase 3): hier komen ongeveer 30 à 33 huurwoningen, de rest koop.
Bouwtekeningen van de nieuwe woningen in de Brederostraat-Noord.
Tollensstraat: Het eerste appartementencomplex komt ongeveer op de parkeerplaats tussen de gymzaal en de pastorie. De architectenkeuze vindt in maart plaats.

14 februari

Brederostraat-Zuid (Fase 1): eind maart zal op Groot Nijeveld een vergadering plaatsvinden voor alle bewoners/terugkeerders van deze straat.
Brederostraat-Noord (Fase 2): halverwege maart vindt op Groot Nijeveld een vergadering plaats over het voorlopig ontwerp van de woningen. Hier komt ook een blokje woningen voor VIATAAL, evenals een blokje met twee beneden- en vier bovenwoningen.

De definitieve datums volgen! Evenals de ontwerptekeningen van de woningen!


Bredero-Zuid, nieuwe gevels

Ruusbroecstraat (Fase 3): hier komen ongeveer 30 à 33 huurwoningen, de rest koop.
Tollensstraat: Het eerste appartementencomplex komt ongeveer op de parkeerplaats tussen de gymzaal en de pastorie. De architectenkeuze vindt in maart plaats.
Dichtersplein: in de Pater van Meursstraat bevinden zich drie woningen die in gebruik zijn voor de tijdelijke opvang (drie dagen) van gehandicapte kinderen. Hiervoor zorgt de stichting KLEUR.

1 februari

Brederostraat-Zuid, Fase 1, wordt gesloopt. Dat is begonnen op 16 januari 2008. Daar hebben we een diashow van.

Lees de nieuwe uitgave van de Wijkraad Nieuwsbrief. Die staat hier, in digitale vorm, deze keer in PDF-formaat.

30 januari

Het eerste blok woningen Brederostraat is gesloopt, het eerste blok koopwoningen Dichtersplein is opgeleverd.

18 januari

Het Voorzieningenhart (VZH) dat gebouwd gaat worden op de hoek Willemsweg-Thijmstraat zou begin 2011 klaar moeten zijn.

De Wijkraad in De Ster

De Wijkraad ging in februari 2008 eens kijken in De Ster, een VZH in Lent

De panden die er nu nog staan, zullen na de zomer van 2009 gesloopt worden. Momenteel wordt een architect gezocht.

16 januari

Vandaag is de sloop Bredero-Zuid begonnen, met het verwijderen van de asbestdaken van de schuurtjes. De nieuwbouw begint in maart 2008. Bredero-Noord wordt vanaf 1 oktober gesloopt.

14 januari

Bottendaal heeft een bestemmingsplan. Daar hoort de spoorkuil ook bij. En natuurlijk ook een informatieve inloopavond.
En daar waren wij niet voor uitgenodigd.

w

Zowat alle wethouders en wijkmanagers hebben we lastig gevallen met onze plannen voor de spoorkuil. Daar is in alle lokale media over bericht. Maar bij de gemeente is het kwartje niet gevallen. Vandaar dat de Wijkraad Willemskwartier er toch maar even is langs geweest: zoals u hierboven ziet valt de spoorkuil onder het bestemmingsplan Bottendaal zodat onze wijkraad met één been in elke wijk staat.

------------------------------------------------------------------

2007

7 januari

De wijkraad gaat in de hele wijk meer informatie verzorgen. Zie Nieuwsbrief 2_6.

14 december

Bewoners uit de Brederostraat (Zuid, fase 1) zijn allemaal verhuisd. De Brederostraat ziet er triest uit, dichtgeplankt en uitgestorven. In januari begint de sloop, vanaf ongeveer april kan de nieuwbouw beginnen.

6 december

Bewoners en de open wijkschool planten donderdagochtend 6 december een laan van zeventig bomen in de spoorkuil. Ook komen er een aantal fruitstruiken. Kom kijken en eventueel meehelpen, van elf tot twaalf uur.

30 november

Acht buurtpreventiemedewerkers en vier assistent-complexbeheerders zijn in het kader van sociale herovering toegevoegd aan onder andere het Willemskwartier. Ze zijn opgeleid door bureau Toezicht.

28 november

De wijkraad start haar ledenwerfcampagne: WORD LID! Dat kan nu ook digitaal.
Op de wijkpost (Willemsweg 211) kunt u ook het aanmeldformulier invullen. De prachtige wijkraadpen waarmee u dat doet, mag u geheel gratis meenemen.

8 november

Wijkmanager Jan Bannink presenteert het gemeenteplan met betrekking tot de bestaande voetbalplek aan De Genestetlaan en de geplande, voorlopige voetbalplek voor de oudere jeugd op het voormalige Hermes-terrein. Maandag 8 november vanaf 16.30 uur in De Vrijbuiter kunnen alle belanghebbenden hier hun mening over kenbaar maken.

31 oktober

Bewoners van de Zevenster aan de Tollensstraat en Jacob van Lennepplaats komen om half vier bijeen in het kantoor van Jan Gerrits aan de Ruusbroecstraat om te praten over de groenvoorzieningen rondom hun flat.

30 oktober

Het college van de gemeente Nijmegen komen het Willemskwartier bezoeken om te kijken hoe de situatie hier is. Wij vragen bewoners dan ook om om 17.00 uur naar de school Groot Neijeveld te komen. Wethouders van Hooft en van der Meer praten met jongeren. Ook om 17.00 uur in café Ercyes, Willemsweg 57: hier zijn de wethouders Depla en Lucassen en de burgemeester in gesprek met mannen. In De Vrijbutier praten wethouders Scholten en Kunst met vrouwen.

15 oktober

Portaal presenteert voor Brederostraat-Zuid de verdeling van de woningen en het voorlopige ontwerp van de openbare ruimte. Naar aanleiding van deze plannen nodigt de gemeente, Portaal en de wijkraad de bewoners uit tot overleg.

4 oktober

Wijkschouw. Donderdagochtend om negen uur vertrek vanaf de wijkpost aan de Willemsweg. Wilt u kritische opmerkingen laten horen, over het groenonderhoud bijvoorbeeld? Zorg dat u er bij bent!

22 september

De voorzitter van de wijkraad heeft in De Gelderlander een dagboek bijgehouden van zijn drukke werkweek. Zijn verhaal leest u hier.

19 september

Na de nodige strubbelingen is gisteren dan toch een convenant getekend tussen Portaal en de wijkraad. We hebben de afspraak gemaakt niet naar het verleden te kijken, maar de blik te richten op de toekomst.

18 september

Naar het schijnt is de architect van het VZH vervangen door een ander omdat de ontwerp-opdracht 'niet Europees aanbesteed' was.
Hopelijk krijgen bewoners de bouwtekening van het VZH éérder te zien dan dat ze de eerste Portaal-bouwtekeningen van de Brederostraat onder ogen kregen. We horen de directeur van Portaal nóg zeggen: "Tekening? Nee, heb ík nog niet gezien" terwijl het VO (Voorlopig Ontwerp, ofwel de tekening) er wel degelijk was.

14 september

4 oktober komt volgens geruchten de gebruikersovereenkomst met betrekking tot de spoorkuil tot stand, tussen NS Vastgoed en de Gemeente Nijmegen. Dan weten we wat er in de spoorkuil wel en niet gedaan mag worden. De wijkmanager weet al dat er voor de jongeren een voetbalplek (en méér?) mag komen, die worden namelijk naast de tennisbaan gesitueerd. Of de werkgroep Stadspark (bestaande uit de direct omwonenden) nu ook de kuil kan inrichten tot aangename groenvoorziening voor de wijk? Nee, éérst moet de overeenkomst er zijn, zo vertelt wijkmanager Jan Bannink de werkgroep telkens weer.

28 augustus

Woningbouw op het SMIT-terrein lijkt een start te maken: de gemeente is met SMIT en een projectontwikkelaar in gesprek over het verhuizen van SMIT naar de haven en het invullen van het terrein met stadsvilla's, zo horen wij uit betrouwbare bron. Het zal wel even duren, maar de kogel is door de kerk: SMIT gaat weg.

20 augustus

De wijkraad wandelt samen met een cameraploeg van TV Nijmegen door de wijk, om te laten zien wat er zoal in de wijk verandert en gaat veranderen.

24 juli

Vakantietijd, maar ook verhuistijd voor de bewoners van fase 1, 2 en 3. De wijkraad krijgt diverse klachten van bewoners over niet of te laat uitgekeerd verhuisgeld en slechte communicatie met de medewerkers van deze woningstichting. De wijkraad is ermee bezig.

27 juni

Ledenvergadering van Vereniging Wijkraad Willemskwartier.

13 juni

De gemeenteraad besluit: het voorzieningenhart komt er, maar dan zonder hout- en autohobbywerkplaats. Er wordt onderhandeld over over de toekomst van deze werkplaatsen.

10 juni

Trots op de Wijk-dag! Wéér een geslaagd wijkfeest op een zonovergoten Willemsweg!

8 juni

De Willemsweg wordt opgeleverd, eerder dan gepland.

g

De wijkraad en de professionals

6 juni

Burgerronde in het stadhuis en daarna overleg van wethouder en gemeenteraadsleden over het voorzieningenhart. De wijkraad had weer een mooie kraam in de hal van het Stadhuis.

10 mei

Vuurwerk mag opgeslagen worden, de Raad van State heeft het bezwaar van de wijkraad tegen verlening van de vuurwerkvergunning door de gemeente afgewezen. We hebben definitief verloren.

9 mei

Het Willemskwartier presenteert zich op het stadhuis aan de gemeenteraad met een kraam. Ons standpunt ten aanzien van het voorzieningenhart, vorderingen met het stadspark, de kop van de Willemsweg, sloop- en nieuwbouwplannen komen ter sprake. Jongeren uit de wijk waren aanwezig om te pleiten voor een beter trapveld en voorzieningen in de wijk. Het was een leuke, informatieve avond.

4 mei

De wijkraad praat ruim anderhalf uur met wethouder van Hooft over het voorzieningenhart. Er is in elk geval geluisterd.

21 april

Wijkbezoek raadsleden, om de gang van zaken in het Willemskwartier te bespreken. Onderwerpen waren onder andere het VZH, de reconstructie van de Willemsweg en het Stadspark in de spoorkuil.

17 april

Portaal presenteert bouwtekeningen van de Brederostraat. Differentiatie? Jawel: hoekwoningen, tussenwoningen. Maar verschillende soorten woningbouw voor bijvoorbeeld kleine gezinnen, senioren en alleenstaanden? Nee. Misschien een andere keer.

26 maart

Nadat bewoners en winkeliers lange tijd in onzekerheid zijn gelaten, is de reconstructie van de Willemsweg eindelijk begonnen. De wijkraad vraagt zich af of de herinrichting van de Willemsweg gaat worden wat er van tevoren van gezegd is...

23 maart

Hoog overleg op Kerkenbosch, kantoor Portaal: de wijkraad lijkt in gesprek te komen met Portaal (in dit geval vertegenwoordigd door directeur Oosterhuis, projectman Cantrijn en Ruud Maassen). Maar helaas pindakaas, de heren vinden de Wijkraad nog steeds geen gesprekspartner omdat we niks huren van Portaal.
Tja, maar we vertegenwoordigen wél hun huurders...! Dus, op aanraden van Portaal gaan we naar de huurdersvereniging van Portaal. Die melden ons: onzin ! Jullie (de wijkraad) zijn wel degelijk vertegenwoordigers van de wijkbewoners, en dus volwaardig gesprekspartner van Portaal. Wij ondersteunen jullie!

21 maart

Debat tussen huurders van Portaal en Portaal zelf, in Lux.

19 maart

Werkzaamheden Willemsweg gaan beginnen. Niet dus. Wéér vertraagd. Nieuwe startdatum: 26 maart. Wij wachten dus maar weer af.

13 maart

Ineens kunnen de hobbywerkplaatsen niet naar het Voorzieningenhart (VZH), de Wijkraad is het hier niet mee eens en heeft hierover een brief aan Burgemeester en Wethouders geschreven.

k

5 maart

Sloop woningen Voorzieningenhart dreigt! Vanavond om 20:00 geeft Portaal in basisschool Groot Nijeveld aan de Tollensstraat nadere informatie.

1 maart

De foto's gemaakt voor Beurt aan de Buurt zijn digitaal op deze website te bekijken. Beschikbaar via de hoofdpagina.

28 februari

Werkzaamheden Willemsweg beginnen! Maar mooi niet: geen activiteit te bespeuren, en natuurlijk niets gehoord van de gemeente. Bij navraag blijkt de datum verschoven te zijn naar 19 maart. We wachten af.

vlnr: Erik (Huurdersvereniging), Riekie (Bewonersgroep), Jaap (Organisatie debat Lux),
Ferry (Wijkraad), allemaal Willemskwartierders

24 februari

Deze zaterdag staat vóór de Aldi een kraam over de sociale herovering in het Willemskwartier. Er is informatie, muziek en u kunt uw meningen en wensen kenbaar maken.

15 januari 2007

Maandagavond vergaderen de ondernemers van de Willemsweg in de Vrijbuiter met wethouder Hannie Kunst over de toekomst van de kop van de Willemsweg. De Willemsweg wordt vanaf maart opgeknapt. Op zondag 1 juli wordt op de Willemsweg de jaarlijkse Trots op de Wijk-dag georganiseerd.

----------------------

23 december 2006

Kerstverlichting op de Willemsweg! Deze versieringen zijn dit jaar gerealiseerd door de Wijkraad in samenwerking met de Gemeente.

21 december

De Wijkraad heeft met Smit Transformatoren voor de omwonenden een rondleiding georganiseerd om beide partijen in contact te brengen. Dat is gelukt.

14 december

Langs de Spoorkuil (Thijmstraat) komen struiken om het poepen van honden tegen te gaan. De HUP (Honden Uitlaat Plek) ín de Spoorkuil is er voor poepende honden, niet de Thijmstraat.

De bewoners langs de Spoorkuil zijn deze maand begonnen met het opzetten van een Stadspark in de Spoorkuil.

10 december

Plotseling worden de struiken tegenover de Wijkpost verwijderd! De gemeente wil hier namelijk een HUP (Honden Uitlaat Plek) realiseren, maar is even vergeten om overleg te plegen met de omwonenden. Om die reden is de aanleg meteen weer stilgelegd.

7 december

Noviomagum, sportschool aan de Tollensstraat, wordt in 2007 gesloopt. De nieuwbouwplannen zijn deze avond in de school aan de omwonenden gepresenteerd. Er wordt een nieuw pand gebouwd, met parkeerruimte, sportschool en 21 starterswoningen.

6 december

De heer Eekhof mag vuurwerk verkopen en opslaan op de Willemsweg. De Raad van State heeft dit op 4 december in Den Haag beslist. De Wijkraad had de rechter gevraagd de verkoop van vuurwerk voor de laatste dagen van december te verbieden. Dit is niet gelukt.

4 december

Wethouder Scholten was 4 december op bezoek bij de Wijkraad. Zij is de wijkwethouder: dit betekent dat zij in geval van meningsverschillen met andere wethouders, of ambtenaren, kan bemiddelen. Afgesproken is dat zij begin februari 2007 komt praten over eenzame oudere mensen in het Willemskwartier, om te kijken wat er voor deze bevolkingsgroep gedaan kan worden.

Wethouder Scholten zal zich binnen enkele weken op deze website presenteren.

28 november

Het Hermes-terrein aan De Genestetlaan is ondertussen leeg opgeleverd. Het terrein zal nog een aantal jaren braak blijven liggen tot Pro Rail het omringende, momenteel nog in gebruik zijnde, gebied aan de gemeente heeft verkocht.

16 november

De eerste paal voor het nieuw te bouwen Dichtersplein is op feestelijke wijze geslagen. Zie Portaal.

10 november

Start aanleg hondenuitlaatplaatsen (HUP) in het Willemskwartier. De aanleg van de HUP op hoek Willemsweg / Da Costastraat wordt weliswaar voortvarend door de gemeente aangepakt, maar omdat er geen overleg heeft plaatsgevonden met Wijkraad en omwonenden, wordt deze aanleg meteen weer stilgelegd. Met dank aan Nico Schonewille voor zijn voortvarend ingrijpen.

19 oktober

Vandaag hebben de voorzitter van de Wijkraad Willemskwartier en enkele bewoners met wethouder Depla om hun onvrede te uiten over de plannen van Portaal en over de slechte communicatie in de wijk.

16 oktober

Begin nieuwbouw Dichtersplein. Eerst moet de nieuwe riolering worden gelegd, dat moet voor de Kerst zijn afgerond. Daarna kan de echte nieuwbouw gaan beginnen.

9 oktober

Sloop Hermes-terrein is begonnen.

18 september

Vuurwerk: de gemeente heeft de vergunning voor de opslag en verkoop van vuurwerk aan de Willemsweg toegekend. De Wijkraad gaat opnieuw bezwaar aantekenen. Zolang wij dit doen, is de vergunning nog niet van kracht.

14 september

Schouw Willemskwartier. Met wethouder Lenie Schouten en de Wijkraad en bewoners. Onder andere naar aanleiding van deze wijkschouw wordt een beheerplan samengesteld. Zie ook Nieuwsbrief 5.

23 augustus

De wijkraad zit in het overleg met de Open Wijk-school.

10 augustus

Sociale herovering. Zie Nieuwsbrief nummer 3. De Wijkraad pleit voor meer geld voor veiligheid in de wijk, en professionalisering / uitbreiding website (onder andere voor webcams die op de sloop- en nieuwbouwterreinen worden gericht).

12 juli

Bewoners van Fase 2 willen proberen eenmaal te verhuizen, en wel naar Fase 1.

10 juli

Er zijn 250 handtekeningen verzameld van bewoners die tegen de opslag van vuurwerk aan de Willemsweg zijn. De ondertekenaars zijn nu mede-indieners van het bezwaarschrift tegen de verlening van de vuurwerkvergunning. Wordt vervolgd.

4 juli

Ondernemers van de Willemsweg praten met de gemeente over de herinrichting van het winkelgedeelte van de Willemsweg.

3 juli

Op 3 juli is de eerste bijeenkomst van Werkgroep Fase III, om 19.00u in De Vrijbuiter. De wijkraad wil een soortgelijke enquete houden onder de bewoners van de Ruusbroecstraat, deel Ds. Ter Haarstraat, het even gedeelte van de Spieghelstraat en een deel van de Tollensstraat, tussen Ruusbroecstraat en Technische School. Ook van deze bewoners wil de wijkraad graag weten hoeveel er van plan zijn om na de sloop terug te keren in de eigen straat, de eigen buurt of elders in het Willemskwartier. Wie interesse heeft om mee te doen, kan gewoon naar de Vrijbuiter komen.

1 juli

Vanaf heden heeft de Wijkraad een Nieuwsbrief.

29 juni

Op deze datum komt Werkgroep Fase II bij elkaar (om 20.00u in De Vrijbuiter) om te bespreken wat er gedaan kan worden om de fasering van de bouwplannen voor Willemskwartier Oost aan te passen. Gezien de uitslag van de eerder gehouden enquete willen de meeste bewoners maar één keer verhuizen. Dat moet mogelijk zijn.

1 juni

Sluitingsdatum voor de kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden voor Wijkraad Willemskwartier. Zie ook hierboven: 12 juni.

30 mei

De gemeente heeft huis-aan-huis in het Willemskwartier een brief laten bezorgen over de toekenning van een vergunning aan de firma Eekhof aan de Willemsweg om 6.000 kg vuurwerk in voorraad te hebben tijdens de maanden december en januari.
Anderhalf jaar geleden, eind 2004, ontstond er grote commotie in het Willemskwartier toen bekend werd dat dezelfde firma een vergunning had aangevraagd voor de jaarwisseling 2004/2005. Huis-aan-huis zijn toen vele handtekeningen opgehaald en bij de gemeente afgeleverd omdat veel bewoners van het Willemskwartier van mening waren (en zijn) dat opslag van vuurwerk niet thuis hoort in een woonwijk. Toen is de vergunningverlening niet doorgegaan omdat de firma niet aan alle voorwaarden voldeed.
Inmiddels is het huiswerk overgedaan en voldoet de firma wel aan alle voorwaarden. Bovendien zal streng worden gecontroleerd door gemeente en brandweer. Dat althans werd gezegd tijdens de informatie-avond die de gemeente op 30 mei j.l. in Basisschool Groot-Nijeveld heeft georganiseerd. De nieuwe wethouder, dhr Jan van der Meer, kwam het persoonlijk toelichten, evenals deskundigen van de brandweer.
Vanaf 30 mei gaat ook de zes weken durende periode in waarbinnen bezwaar tegen de vergunningverlening kan worden ingediend.
Wijkraad Willemskwartier wil dit gaan doen: er zijn al handtekeningenlijsten uitgedeeld en ook via de mailing aan de leden zullen er nog meer worden uitgedeeld. Ingevulde handtekeningenlijsten kunnen worden ingeleverd bij de Wijkpost. Leden kunnen ze meebrengen naar de algemene ledenvergadering van 12 juni a.s.Tegelijk heeft de wijkraad een afspraak gemaakt met Advocatenkantoor Van Delft en Willemsen om te bekijken of er nog juridische gronden zijn waarop de gemeentelijke beschikking kan worden aangevochten. Wordt vervolgd.

15 mei

Bijeenkomst van Wijkraad Willemskwartier met bewoners die actief zijn in bewonersgroepen, biljart-, kaart- en dart-groepen en alle andere activiteiten die er in het Willemskwartier plaatsvinden. En dat zijn er nogal wat. Ook deze bijeenkomst is bedoeld voor kennismaking en bespreken wat de Wijraad voor deze groepen kan betekenen.

10 mei

Naar aanleiding van het bedrijfsongeval bij Smit van 29 maart jonstleden en de geruststellende brief van de gemeente dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, heeft de Wijkraad een open brief aan Smit opgesteld. Die brief leest u hier.

8 mei

Bijeenkomst van Wijkraad Willemskwartier met vertegenwoordigers van belangrijke instellingen in het Willemskwartier: Autohobbywerkplaats, Houthobbywerkplaats, OKC Mengelmoes, Sportrijk Willemskwartier, speeltuin Beetsplein, speeltuin 't Genestetje, basisschool Groot-Nijeveld, Tandem, de Wijkpost. De bijeenkomst is bedoeld voor kennismaking en het maken van afspraken over mogelijke samenwerking.

24 april

Bijeenkomst van Wijkraad Willemskwartier met het bestuur van Stichting Opweg, de budgethoudende bewonersorganisatie voor Willemskwartier, Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolpingbuurt.

22 april

In de Vereniging vindt een openbare bijeenkomst plaats voor de verkoop van de appartementen die op het Dichtersplein, dat wil zeggen: Willemskwartier West gebouwd zullen worden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Portaal.

Zie voor wat meer informatie over Willemskwartier West: notulen10apriltbvwebsite.

15 april

In De Gelderlander van deze zaterdag verschijnt het bericht dat er een nieuw college-akkoord is: de drie partijen die de meerderheid in de gemeenteraad hebben (PvdA, Groen Links en SP) maken bekend wat de plannen voor de komende vier jaar zijn. Via www.nijmegen.nl is het akkoord te lezen en er staat o.a. in dat het Voorzieningenhart voor het Willemskwartier gebouwd gaat worden volgens de oorspronkelijke plannen, op de plaats Willemsweg-Thijmstraat-Mearlantstraat-Tesselschadestraat. De 29 woningen die daar nu nog staan, zullen dan moeten worden gesloopt.

Twee weken eerder, nog voordat dit besluit bekend was, heeft de wijkraad aan de direct betrokkenen, de bewoners van deze 29 huizen en de direct omwonenden, de uitslag bekend gemaakt van de enquete die enige tijd eerder onder deze bewoners was gehouden over deze plannen voor het Voorzieningenhart. Tegelijk heeft de wijkraad het standpunt bekend gemaakt dat zij wat het Voorzieningenhart inneemt. Zowel de uitslag van de enquete als dit standpunt is te vinden in: conceptstandpuntVZH(2).

In een Open Brief aan dhr. Depla, toen nog belangrijkste man in de onderhandelingen over het college-akkoord, heeft de wijkraad zijn standpunt nog eens voor het voetlicht willen brengen. Zie voor deze open brief: briefaanDepla(2).

Zodra bekend is wanneer er met de bouw van het Voorzieningenhart begonen wordt, zal de wijkraad de bewoners uitnodigen voor een verder overleg over hun toekomst.

10 april

Vervolg-overleg tussen Wijkraad Willemskwartier, Portaal en de gemeente naar aanleiding van de uitslag van de enquete onder de bewoners van fase II. De parijen worden het niet eens over het belangrijkste deel van de uitkomst van de enquete, namelijk de aanpassing van de fasering van de bouwplannen, zodat het mogelijk wordt dat bewoners van fase II direct, dus zonder tussenstap of een tussendoor-verhuizing, in een nieuwbouwwoning in fase I kunnen trekken. Voorafgaand aan dit overleg heeft Wijkraad Willemskwartier een brief gestuurd naar dhr. Cooiman, directeur van Portaal, waarin op aanpassing van deze fasering wordt aangedrongen, juist op grond van de uitslag van de enquete. De Wijkraad wacht nog op een schriftelijk antwoord op deze brief. Zodra dit antwoord er is, zal de wijkraad opnieuw met de direct betrokken bewoners om de tafel gaan zitten voor overleg over de volgende stappen.

Voor de zomervakantie zal de wijkraad een zelfde enquete houden onder de bewoners van fase III.

Voor een verslag van het overleg van 10 april, zie: notulen10apriltbvwebsite.

In dit verslag komen ook de stand van zaken in Willemskwartier West ter sprake,de plannen voor de Kop van de Willemsweg, het bestemmingsplan voor het Willemskwartier, de stand van zaken rond het Hermes-terrein en de voormalige Technische School tussen Tollensstraat en Spieghelstraat.

3 en 4 april

In basisschool Groot-Nijeveld vinden op uitnodiging van woningstichting Portaal twee informatie-avonden plaats voor bewoners van fase II van de nieuwbouw- en sloopplannen in Willemskwartier-Oost. Beide avonden worden druk bezocht, en op beide avonden komt de uitslag van de enquete die onder de bewoners van fase II is gehouden, uitgebreid aan bod. Een verslag van de avond van 3 april is te vinden in de Opweg-krant van mei.

29 maart

Bij Smit ontploft een generator die getest werd. Een grote rookwolk boven het westelijk deel van het Willemskwartier (zie: de foto elders op deze site).

Bij navraag door Wijkraad Willemskwartier blijkt er bij de gemeente geen melding te zijn binnengekomen, maar er wordt toegezegd dat de afdeling Mileu zal gaan informeren bij de brandweer en bij Smit zelf. De Wijraad zal Smit ook zelf schriftelijk om opheldering vragen.

Hier ziet u de Wijkraad in overleg met de werkgroep Willemsborgh, Portaal en de brandweer:

p

 

27 maart

De uitslag van de enquete onder de bewoners van Fase II is bekend. Zie: uitslag enquete oost fase II.

6 maart

De werkgroep Fase II komt bijeen in de Vrijbuiter om de enquete onder bewoners van de huizen uit Fase II te bespreken. Voor deze enquete, zie: enquete woningkeuze Willemskwartier.

13 februari

In De Haard vindt de bijeenkomst plaats met de bewoners van Fase II. De bijeenkomst wordt niet druk bezocht. Toch gaat er iets gebeuren ....Voor een verslag, zie: verslag van bijeenkomst van bewoners en Wijkraad Willemskwartier.

7 februari

De gemeente organiseert een bijeenkomst voor de werkgroep Ondernemers van de Kop van de Willemsweg. De bedoeling is om een grote bijeenkomst voor te bereiden voor alle ondernemers over de plannen van de gemeente met de Kop van de Willemsweg.

Voor een verslag van de bijeenkomst van 8 december, zie het document: Verslag ondernemers Willemsweg.

26 januari

Wijkraad Willemskwartier besluit om op 13 februari een bijeenkomst te houden voor de bewoners van Fase II, de te slopen huizen in de Schonckstraat, deel Brederostraat, deel Hofdijkstraat, Spieghelstraat en een paar huizen aan de Thijmstraat. Doel van de bijeenkomst de bewoners zo concreet mogelijk te informeren over wat hen te wachten staat, zodat ze een goede beslissing kunnen nemen over de vraag wnneer ze gaan verhuizen en of ze wel of niet in het Willemskwartier willen terugkeren.