Wijkraad Willemskwartier
Willemsweg 211
6531 DJ Nijmegen
e-mailadres van de Wijkraad: wijkraadwillemskwartier@gmail.com
Telefoon: 06-14028364

AANMELDING VERENIGING WILLEMSKWARTIER

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de vereniging Wijkraad Willemskwartier:

Naam:
Straat+huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Emailadres:

create web form